Międzynarodowy projekt badawczy INTERFRAZEOLOGIA JAKO ELEMENT JĘZYKA NAUKI, finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung), poświęcony jest użyciu frazeologiz-mów w polskim i niemieckim języku nauki. 

Czas realizacji projektu: 06.2017 – 05.2019

 

Głównym celem projektu jest zbadanie oraz opisanie polskiego i niemieckiego języka nauki pod względem występowania w nich różnego rodzaju frazeologizmów: kolokacji, fraz, idiomów oraz frazeologizmów komunikacyjnych.

Inne cele projektu:

-   rozwój świadomości językowej osób posługujących się językiem polskim i/lub niemieckim – zarówno rodzimych użytkowników języka, jak i osób uczących się go jako języka obcego,

-    poprawa znajomości języka polskiego i/lub niemieckiego jako obcego oraz wskazanie na różnice kulturowe i odmienne tradycje językowe obowiązujące w danym języku nauki,

- wsparcie studentów przygotowujących prace dyplomowe poprzez wyposażenie ich w środki leksykalne ułatwiające napisanie poprawnej pod względem stylistycznym i leksykalnym pracy naukowej,

- opracowanie materiału dydaktycznego służącego uświadomieniu konwencjonalności słownictwa i struktur językowych stosowanych w polskim i niemieckim języku nauki.

Materialny efekt projektu:

W ramach projektu powstanie elektoniczna baza frazeologizmów typowych dla języka nauki, z której dzięki wolnemu dostępowi będą mogły korzystać zarówno osoby prywatne, jak i instytucje.

W bazie tej w sposób kontrastywny przedstawione zostaną najpo-pularniejsze frazeologizmy języka nauki wraz z ich znaczeniem w języku wyjściowym i docelowym (polski/niemiecki). Ważnym uzupełnieniem tej bazy będzie materiał dydaktyczny, który pozwoli jej użytkownikom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i rozwój kompetencji w zakresie użycia frazeologizmów charakterystycznych dla polskiego i niemieckiego języka nauki.

© 2018 by INTERFRAZEOLOGIA.Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now